Članstvo u udruzi

ČLANICOM UDRUGE postaje se ispunjavanjem pristupnice i uplatom godišnje članarine. Uplatom godišnje članarine od

130,00 € stječete pravo na:

besplatno dobivanje mišljenja, savjeta i informacija s područja zaštite na radu preko telefona, elektroničke pošte ili usmeno u kontaktu s pojedinim stručnjakom, jer u Udruzi djeluje niz vrhunskih stručnjaka (pravnika, dipl.ing. sigurnosti, strojarstva, elektrotehnike, kemije i građevinarstva te specijalista medicine rada)

besplatno dobivanje traženih informacija s područja zaštite od požara i zaštite okoliša

besplatno sudjelovanje na četiri tribine o aktualnim temama s područja ZNR-u,ZOP-a i zaštite okoliša za dva vaša predstavnika

20% popusta za dva vaša predstavnika za pripremne tečajeve za polaganje stručnih ispita (za stručnjake zaštite na radu, za obavljanje poslova zaštite od požara i koordinatore zaštite na radu)

30% popusta za radionice i savjetovanja  koja organizira naša Udruga

Uz pomoć naše Udruge ćete ekonomski racionalno ispunjavati sve zakonske zahtjeve, a vašim zaposlenicima osigurati zdravo i sigurno radno mjesto

NOVI ČLAN – FIZIČKA OSOBA postaje se ispunjavanjem pristupnice i uplatom godišnje članarine. Uplatom godišnje članarine od

15,00 € stječete pravo na:

besplatno dobivanje mišljenja, savjeta i informacija s područja zaštite na radu preko telefona, elektroničke pošte ili usmeno u kontaktu s pojedinim stručnjakom, jer u Udruzi djeluje niz vrhunskih stručnjaka (pravnika, dipl.ing. sigurnosti, strojarstva, elektrotehnike, kemije i građevinarstva te specijalista medicine rada)

besplatno dobivanje traženih informacija s područja zaštite od požara i zaštite okoliša

besplatno sudjelovanje na četiri tribine o aktualnim temama s područja ZNR-u,ZOP-a i zaštite okoliša za dva vaša predstavnika

10 % popusta za sve ostale skupove koje organizira Udruga (savjetovanja, pripremne tečajeve za polaganje stručnih ispita za stručnjake zaštite na radu, stručnjake zaštite od požara i koordinatore zaštite na radu na gradilištima, radionice i drugo)