Uncategorized

Raznolikost radne snage

U mjesecu svibnju obilježava se Europski mjesec raznolikosti, pa je Europska  agencija za sigurnost i zdravlje na radu pozvala tvrtke i organizacije iz EU-a da pozornost usmjere na raznolikost radne snage i provedbu odgovarajućih aktivnosti. Raznolikost radne snage odnosi se na heterogeni sastav radne snage u smislu sociodemografskih i fizičkih karakteristika radnika, uključujući dob, spol, nacionalno …

Raznolikost radne snage Read More »

Kampanja za radna mjesta bez smrtnih slučajeva do 2030. godine

Europska konfederacija sindikata (ETUC) pokrenula je kampanju za radna mjesta bez smrtnih slučajeva, odnosno “nula smrtnih slučajeva” na radnom mjestu. Svojim proglasom/manifestom za radna mjesta bez smrtnih slučajeva ETUC poziva europske čelnike i zemlje članice EU-a na konkretne aktivnosti i ispunjenje obećanja u vezi sa spašavanjem života radnika. Procjenjuje se da bi oko 30.000 radnika …

Kampanja za radna mjesta bez smrtnih slučajeva do 2030. godine Read More »

Razvoj sigurnosne kulture nove generacije menadžera

Kultura sigurnosti i zdravlja na radu jedan je od ključnih čimbenika za određivanje učinkovitosti sustava sigurnosti. Zakonom o zaštiti na radu propisano je da je poslodavac odgovoran za organiziranje i provođenje zaštite na radu, u svim dijelovima organizacije rada i u svim radnim postupcima, neovisno o tome je li u tu svrhu zaposlio jednog ili …

Razvoj sigurnosne kulture nove generacije menadžera Read More »

Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu 2022.

Svjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu 28. travnja, uz potporu Međunarodne organizacije rada (ILO), od 2003. godine obilježava se kao međunarodna kampanja za promicanje sigurnog, zdravog i dostojanstvenog rada. Ovogodišnja tema je socijalni dijalog u stvaranju pozitivne kulture sigurnosti i zdravlja. Ove godine, 28. travnja, po 15. put prilika je obilježiti i Nacionalni dan …

Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu 2022. Read More »

Uvesti stimulativni model osiguranja zdravlja na radu

Posljedice ozljeda na radu te profesionalnih i drugih bolesti povezanih s radom uzrokuju značajne ekonomske gubitke, a troškove snose pojedinci, poduzeća i zdravstveni sektor. U konačnici, te troškove snose svi građani kao porezni obveznici i potrošači. U zemljama u kojima je sigurnost i zdravlje na radu prioritet, prevencija nesreća shvaća se kao ulaganje u sigurnija …

Uvesti stimulativni model osiguranja zdravlja na radu Read More »

Cjeloviti i pouzdani podaci ključni za prevenciju rizika na radu

Zaštita radnika od bolesti, obolijevanja i ozljeda na radu, navedeno je kao jedno od prioritetnih područja djelovanja u prembuli Ustava Međunarodne organizacije rada od osnivanja ove organizacije (1919. godine) te ostaje relevantno i danas. Da bi se stvarale politike temeljene na dokazima, važno je prikupljati pouzdane, pravovremene i usporedne statističke podatke o nesrećama i bolestima …

Cjeloviti i pouzdani podaci ključni za prevenciju rizika na radu Read More »

Sigurnost, zdravlje i mjere prevencije ključni za očuvanje radne sposobnosti

Radnici starije dobi čine sve veći dio radne snage. Budući da je radni vijek dulji, upravljanje sigurnošću i zdravljem na radu za sve stariju radnu snagu, postalo je imperativ. Jedan od prioriteta politike tržišta rada EU-a jest povećanje razine ekonomske aktivnosti starijih osoba. Demografske promjene koje se događaju u Europi, koje se obično nazivaju “društva …

Sigurnost, zdravlje i mjere prevencije ključni za očuvanje radne sposobnosti Read More »

Prekinuti promjene propisa radi promjene

I ove godine najavljena je daljnja izmjena određenih podzakonskih propisa povezanih s područjem zaštite na radu; Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (N.N., br. 50/19.), Pravilnika  o pregledu i ispitivanju radne opreme (N.N., br. 16/16.), Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša (N.N., br. 16/16.) i Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu (N.N., br. …

Prekinuti promjene propisa radi promjene Read More »