UPZ

Razvoj sigurnosne kulture nove generacije menadžera

Kultura sigurnosti i zdravlja na radu jedan je od ključnih čimbenika za određivanje učinkovitosti sustava sigurnosti. Zakonom o zaštiti na radu propisano je da je poslodavac odgovoran za organiziranje i provođenje zaštite na radu, u svim dijelovima organizacije rada i u svim radnim postupcima, neovisno o tome je li u tu svrhu zaposlio jednog ili …

Razvoj sigurnosne kulture nove generacije menadžera Read More »

Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu 2022.

Svjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu 28. travnja, uz potporu Međunarodne organizacije rada (ILO), od 2003. godine obilježava se kao međunarodna kampanja za promicanje sigurnog, zdravog i dostojanstvenog rada. Ovogodišnja tema je socijalni dijalog u stvaranju pozitivne kulture sigurnosti i zdravlja. Ove godine, 28. travnja, po 15. put prilika je obilježiti i Nacionalni dan …

Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu 2022. Read More »

Uvesti stimulativni model osiguranja zdravlja na radu

Posljedice ozljeda na radu te profesionalnih i drugih bolesti povezanih s radom uzrokuju značajne ekonomske gubitke, a troškove snose pojedinci, poduzeća i zdravstveni sektor. U konačnici, te troškove snose svi građani kao porezni obveznici i potrošači. U zemljama u kojima je sigurnost i zdravlje na radu prioritet, prevencija nesreća shvaća se kao ulaganje u sigurnija …

Uvesti stimulativni model osiguranja zdravlja na radu Read More »

Cjeloviti i pouzdani podaci ključni za prevenciju rizika na radu

Zaštita radnika od bolesti, obolijevanja i ozljeda na radu, navedeno je kao jedno od prioritetnih područja djelovanja u prembuli Ustava Međunarodne organizacije rada od osnivanja ove organizacije (1919. godine) te ostaje relevantno i danas. Da bi se stvarale politike temeljene na dokazima, važno je prikupljati pouzdane, pravovremene i usporedne statističke podatke o nesrećama i bolestima …

Cjeloviti i pouzdani podaci ključni za prevenciju rizika na radu Read More »

Sigurnost, zdravlje i mjere prevencije ključni za očuvanje radne sposobnosti

Radnici starije dobi čine sve veći dio radne snage. Budući da je radni vijek dulji, upravljanje sigurnošću i zdravljem na radu za sve stariju radnu snagu, postalo je imperativ. Jedan od prioriteta politike tržišta rada EU-a jest povećanje razine ekonomske aktivnosti starijih osoba. Demografske promjene koje se događaju u Europi, koje se obično nazivaju “društva …

Sigurnost, zdravlje i mjere prevencije ključni za očuvanje radne sposobnosti Read More »

Prekinuti promjene propisa radi promjene

I ove godine najavljena je daljnja izmjena određenih podzakonskih propisa povezanih s područjem zaštite na radu; Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (N.N., br. 50/19.), Pravilnika  o pregledu i ispitivanju radne opreme (N.N., br. 16/16.), Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša (N.N., br. 16/16.) i Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu (N.N., br. …

Prekinuti promjene propisa radi promjene Read More »

Otpornost na stres jedna je od naših najvažnijih kompetencija

Procjena rizika je postupak kojim se utvrđuje razina opasnosti, štetnosti i napora u smislu nastanka ozljede na radu, profesionalne bolesti, bolesti u svezi s radom te poremećaja u procesu rada koji bi mogao izazvati štetne posljedice za sigurnost i zdravlje radnika. Poslodavac je obvezan na temelju procjene rizika provoditi mjere te poduzimati aktivnosti za sprječavanje …

Otpornost na stres jedna je od naših najvažnijih kompetencija Read More »