Upravljati mentalnim zdravljem na radu

Biti zdrav na radnom mjestu ne odnosi se samo na fizičko stanje, nego i na mentalno zdravlje i dobrobit radnika. Europske politike već su dugo usmjerene na poboljšavanje radnih uvjeta. Sigurni i zdravi radni uvjeti postali su socijalno pravo kada je u Povelji Europske unije o temeljnim pravima navedeno da „svaki radnik ima pravo na radne uvjete kojima se čuvaju njegovo zdravlje, sigurnost i dostojanstvo” (članak 31.). Europski stup socijalnih prava ratificiran je 2017., a njime je ponovno naglašena važnost radnih uvjeta time što se ističe da radnici imaju pravo na zdravo, sigurno i dobro prilagođeno radno okruženje.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s europskim partnerima provodi projekt Mental Health Toolkit for Human Resources Managers in the workforce" (MH4HRM). Projekt je financiran iz Erasmus+ programa kojem je jedan od glavnih ciljeva izrada digitalne platforme s edukacijskim programom na temu mentalnog zdravlja radnika na radnim mjestima.

Projektom se nastoji osnažiti sudionike u području sigurnosti i zaštite zdravlja na radnom mjestu kako bi učinkovito upravljali prevencijom mentalnog zdravlja radnika, raspolažući odgovarajućim znanjima, vještinama i alatima za razumijevanje problema mentalnog zdravlja te za promicanje dobrobiti zaposlenika na radnim mjestima.

Ciljevi projekta su:

  • Razumjeti osnovne karakteristike najčešćih poteškoća i problema mentalnog zdravlja na radnom mjestu te njihov utjecaj na radne procese i radno okruženje.
  • Pružiti informacije kako bi se unaprijedilo znanje i vještine za upravljanje problemima mentalnog zdravlja u tvrtkama diljem EU-a.
  • Osposobiti stručnjake iz područja ljudskih resursa te druge sudionike u zaštiti zdravlja kako prepoznati uobičajene mentalne poremećaje u početnoj fazi, kao i psihosocijalne rizike radnog mjesta putem online edukacije izrađene u ovu svrhu i za ovu skupinu.
  • Osnažiti timove ljudskih resursa i drugih stručnjaka u području zaštite zdravlja na radnom mjestu da učinkovito upravljaju problemima mentalnog zdravlja svojih zaposlenika, pružajući im adekvatna znanja, vještine i alate za promicanje dobrobiti zaposlenika.
  • Prikazati strategije za bolju integraciju osoba s problemima mentalnog zdravlja u radno okruženje te upravljanje problemima mentalnog zdravlja od faze prevencije do povratka na posao nakon dulje odsutnosti.
  • Omogućiti digitalne alate za pristup informacijama o dobrobiti na radnom mjestu kako bi se stvorilo okruženje u kojem se o problemima mentalnog zdravlja može otvoreno razgovarati.

Ciljevi ovog projekta na tragu su i Strateškog okvira razvoja mentalnog zdravlja u RH do 2030, godine, čiji je sastavni dio „Očuvanje i unapređenje mentalnog zdravlja na radu“.

Budući da svojim kontinuiranim radom i djelovanjem na organizaciji prepoznatljive tradicionalne nacionalne konferencije, stručnih radionica, otvorenog foruma i drugih sadržaja, ZIRS Učilište – ustanova za obrazovanje odraslih i znanstveno-stručni časopis „Sigurnost“, promiču širenje znanja i informiranja između ostalog i o značaju prevencije zdravlja na radu, mentalnog zdravlja i očuvanja radne sposobnosti radnika, i ovom prilikom kao aktivni sudionici uključili su se u promicanje i realizaciju ovog  projekta.

Radnici očekuju da tvrtka i ustanova u kojoj rade bude više uključena u zdravlje zaposlenika poduzimanjem radnji koje nadilaze zakonske obveze. Poslodavci, radnici, njihove obitelji i društvena zajednica; svi imaju koristi od prevencije bolesti i ozljeda te od očuvanja zdravlja i radne sposobnosti.

Uspješni sigurnosni i zdravstveni sustavi u tvrtkama i ustanovama imaju sljedeća pozitivna oblježja: između upravljanja ljudskim resursima te sigurnosti i zdravljem na radu uspostavljena je sinergija, rukovoditelji su predani provedbi mjera za sigurno i zdravo radno okruženje; radnici su aktivno uključeni u program preventivnih  mjera; uspostavljen je sustav za prepoznavanje i kontrolu opasnosti; ostvarena je usklađenost s propisima; redovito se provodi osposobljavanje o sigurnim radnim praksama;unutar radne sredine primjenjuje se međusobno poštovanje, briga i otvorena komunikacija u atmosferi koja pogoduje sigurnosti; teži se stalnom poboljšanju i unapređivanju  sigurnosti i zdravlja radnika.

Važno je osigurati zdravu radnu okolinu koja psihološki i socijalno potiče radnike i promovira mentalno zdravlje te prevenira negativne učinke stresa na mjestu rada. Za osobe s problemima mentalnog zdravlja bitni su čimbenici oporavka uspješna radna reintegracija te programi zapošljavanja koji im pomažu da se uključe na tržište rada.

Na razini tvrtki i ustanova ovaj projekt posebno je značajan za rukovoditelje ljudskih resursa i stručnjake za zaštitu na radu, koji će imati mogućnost svojim uključivanjem informirati se o projektnim aktivnostima, sudjelovati na događanjima koja će se organizirati te imati pristup praktičnim alatima koji će se razviti kroz ovaj projekt.

Više informacija o projektu možete saznati na poveznici:  https://www.hzjz.hr/projekti/mental-health-toolkit-for-human-resources-managers-in-the-workforce/

                                                                                                               Vitomir Begović