Prevencija raka na radu prioritet

Belgijsko predsjedanje Vijećem Europske unije organiziralo je završni događaj Putokaz za karcinogene. Ovim su događajem partneri Roadmapa službeno zatvorili drugu fazu Roadmapa i pokrenuli Roadmap on Carcinogens 3.0.

Sudionicima je predstavljeno trenutno stanje izloženosti radnika karcinogenima te su se osvrnuli na ono što je ostvareno tijekom drugog izdanja Mape puta. Također su razgovarali o tome što još treba učiniti, posebice u pogledu načina na koji se postignuća iz Mape puta mogu dalje konsolidirati i implementirati u praksu.

Naglašeno je da su potrebni ažurni pokazatelji, ne samo toksikološki podaci, već i pouzdani podaci o izloženosti, kako bi se ocijenila učinkovitost prilagođenih mjera na razini pojedinog radnog mjesta, ali i za razvoj i evaluaciju zakonodavstva.

U Europskoj uniji, oko 120.000 ljudi ima dijagnozu raka koji je posljedica kancerogenih agenasa na poslu, a više od 100.000 umre od raka povezanog s radom svake godine. Stoga su inicijative koje štite naše radnike od izlaganja kancerogenim agensima nezamjenjive.

Ovom konferencijom istaknuta je važnost borbe protiv raka na radnom mjestu i potreba predanosti Mapi puta o karcinogenima. Prevencija raka na radu ostaje prioritet s kojim se zajedničkim naporima trebaju pozabaviti vlade, socijalni partneri, stručnjaci, poslodavaci i radnici.

Potpisivanjem sporazuma 9 država članica EU-a (Austrija, Belgija, Finska, Francuska, Njemačka, Nizozemska, Portugal, Slovenija, Španjolska), kao i BusinessEurope (konfederacija poslodavačkih organizacija), Europska konfederacija sindikata (ETUC), Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA), Europska kemijska agencija (ECHA) te Europska komisija obnovili su svoju predanost ovoj dobrovoljnoj akcijskoj shemi EU-a (Mapi puta) čiji je cilj zaštita radnika od izloženosti karcinogenima na radnom mjestu, podizanje svijesti te razmjena znanja i dobrih praksi.

Pozdravljena su i dva nova partnera jer su se Irska i Nacionalni institut za zdravlje na radu u Norveškoj (Stami) odlučili pridružiti inicijativi Mape puta.

Iz Republike Hrvatske ZIRS Učilište – ustanova za obrazovanje odraslih  i Znanstveno-stručni časopis „Sigurnost“, kao organizatori konferencija i stručnih skupova, promicatelji znanja i cjeloživotnog učenja, pridružili su se početkom ove godine ovoj globalnoj  inicijativi, pružajući potporu strategiji prevencije karcinoma povezanih s radom u Hrvatskoj i Europi.

Upravo je prava prilika da se  tvrtke, organizacije i pojedinci iz Hrvatske, sudionici predstojeće 24. tradicionalne nacionalne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem „Sigurnost i zdravlje – temeljno načelo i pravo na radu“, pridruže i Mapi puta, postanu članovi jedinstvene vrijedne zajednice u kojoj zdravlje radnika, inovacije i rješenja idu ruku pod ruku diljem Europe. Zauzvrat, tvrtke i radnici mogu imati koristi od znanja i aktivnosti koje dijeli zajednica Mapa puta, koristeći najbolje prakse i ideje o sprečavanju i smanjenju izloženosti kancerogenim tvarima na poslu.

Plan puta za kancerogene tvari započeo je 2016. na Amsterdamskoj konferenciji o prevenciji raka povezanog s radom, kada se šest europskih organizacija udružilo u novu inicijativu: dobrovoljnu četverogodišnju akcijsku shemu s ciljem podizanja svijesti o rizicima povezanima s izloženošću radnika karcinogenima.

Kada je prva verzija akcijske sheme završila u Berlinu 2020., odlučeno je da će biti potrebno drugo izdanje, iako je Plan puta dobro napredovao. Stoga je Plan puta za karcinogene 2.0 pokrenut s ciljem povećanja učinka akcijske sheme provođenjem 12 izazova, što je rezultiralo novim alatima, dodatnim smjernicama te dodatnim informacijama relevantnim za poduzeća i za radnike.

Kako je druga verzija Plana završila sa svojim završnim događajem u Bruxellesu, pokrenut je za slijedeće četiri godine Plan puta za karcinogene 3.0. Ova nova faza Mape puta usredotočit će se na distribuciju informacija i alata izravno tamo gdje su potrebni za implementaciju. Nova web stranica ponudit će konkretne odgovore na pitanja poslodavaca, zaposlenika i stručnjaka za zaštitu na radu vezana s radom s kancerogenim tvarima.

I ovom prilikom nužno je podsjetiti na temeljne obveze poslodavaca i drugih sudionika u skrbi za očuvanje zdravlja i radne sposobnosti radnika. Najvažnije su mjere dosljedna primjena općih načela prevencije, što uključuje: izbjegavanje rizika; procjenjivanje rizika; sprečavanje rizika na njihovom izvoru; prilagođavanje rada radnicima u vezi s oblikovanjem mjesta rada, izborom radne opreme te načinom rada i radnim postupcima s ciljem smanjenja  štetnog učinka na zdravlje; prilagođavanje tehničkom napretku; zamjena opasnog neopasnim ili manje opasnim; razvoj dosljedne sveobuhvatne politike prevencije povezivanjem tehnologije, organizacije rada, uvjeta rada, ljudskih odnosa i utjecaja radnog okoliša; davanja prednosti skupnim mjerama zaštite pred pojedinačnim; odgovarajuće i kontinuirano osposobljavanje te obavješćivanje radnika i dr.

                                                                                                               Vitomir Begović