Ocjena radne sposobnosti radnika – kako postupati i moguća rješenja?

Radionice su učinkovit oblik interaktivnog učenja i poučavanja koji je usmjeren na polaznika s ciljem razvijanja vještina i dodatnih znanja, potrebnih za primjenu u vlastitom radu. Više znanja i vještina znači bolje snalaženje u izazovima. Veća količina znanja i vještina pruža više kreativnih rješenja. Prethodna radionica održana u travnju u potpunosti je to potvrdila.

U organizaciji ZIRS Učilišta – ustanove za obrazovanje odraslih i znanstveno-stručnog časopisa „Sigurnost“, u  Zagrebu će se 11. lipnja 2024. održati zanimljiva radionica na temu „Ocjena radne sposobnosti radnika – kako postupati i moguća rješenja?“, pa je prilika požuriti s prijavom i rezervirati svoje mjesto.

Ovo je druga od tri radionice i foruma, kao uvodnih događaja u ovogodišnju 24. tradicionalnu nacionalnu konferenciju s međunarodnim sudjelovanjem „Sigurnost i zdravlje – temeljno načelo i pravo na radu“, koja će se održati 5. prosinca u Zagrebu, uz poruku “Bez kompromisa za inovativno, sigurno i zdravo radno okruženje 7/24!“.

Na osnovu prijave za sudjelovanje na 24. nacionalnoj konferenciji „Sigurnost i zdravlje - temeljno načelo i pravo na radu„ dodijeljeni voucheri organizatora omogućavaju sudjelovanje na radionicama i forumu bez dodatnog plaćanja kotizacije.

Radionice, forum i konferencija namijenjeni su poslodavcima i njihovim ovlaštenicima za zaštitu na radu, stručnjacima za zaštitu na radu, rukovoditeljima organizacijskih jedinica za upravljanje ljudskim resursima, odnosno pravnih službi, povjerenicima  radnika za zaštitu na radu, sindikalnim povjerenicima, predstavnicima radničkih vijeća, zdravstvenim djelatnicima i drugim zainteresiranima.

Radionica „Ocjena radne sposobnosti radnika – kako postupati i moguća rješenja?“

Zbog sve veće učestalosti bolesti povezanih s radom u radno aktivnoj populaciji, a posebice zbog značajnih troškova (liječenja, bolovanja, odlazaka u prijevremenu ili invalidsku mirovinu), prevencija ovih bolesti treba biti u središtu pozornosti poslodavaca i njihovih zaduženih radnika, liječnika, nadležnih institucija, sindikata, kao i samih radnika. Potrebno je utjecati na očuvanje radne sposobnosti radnika u svrhu produžetka radnog vijeka i osiguravanja radnika na tržištu rada, uz njihovo istovremeno osposobljavanje za rad na siguran način te provođenje niza preventivnih mjera i aktivnosti. Pravodobnim i stručnim postupanjem moguće je spriječiti nastanak težih zdravstvenih posljedica i zadržati radnike u svijetu rada.

Upućivanje radnika na procjenu radne sposobnosti podrazumijeva procjenu zdravstvene sposobnosti određene osobe za rad, a kojom se vrši procjena njezinog zdravstvenog stanja i psihičke sposobnosti prema zahtjevima poslova radnog mjesta, uvjetima rada i radnom okolišu.

Kroz temu „Ocjena radne sposobnosti radnika – kako postupati i moguća rješenja?“, sudionike će provesti Tamara Radošević Kutičić, dr. med., spec. med. rada i sporta, voditeljica Odjela za ozljede na radu, Služba za medicinu rada i sporta, prevenciju invalidnosti i psihosocijalne rizike na radnom mjestu, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, koja će vrlo detaljno prezentirati sva ključna pitanja povezana s radnom (ne) sposobnošću, koja često puta izazivaju nedoumicu kako kod poslodavaca tako i kod radnika.

U praksi često puta susrećemo praktične probleme po ovom pitanju, nesnalaženje, dugotrajan tijek i pogrešno postupanje. Cilj radionice jest uputiti na ispravan način djelovanja, preveniranje propusta i pružanje pomoći svim sudionicima u postupku.

Potrebno je više promicati dobre politike i prakse kako bi se omogućio daljnji rad radnika kod kojih su utvrđena određena zdravstvena ograničenja. Za takve radnike potrebno je osigurati prikladne postupke radne rehabilitacije, uključujući i prilagođavanje odgovarajućih poslova, rasporeda radnog vremena, mjesta i načina rada i dr.

Tijekom radionice obradit će se brojna pitanja od kojih izdvajamo: važeći propisi iz područja radne i zdravstvene sposobnosti za rad; upućivanje radnika na liječnički pregled; opća zdravstvena sposobnost radnika; posebna zdravstvena sposobnost radnika; uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika; preventivni pregledi u medicini rada (prethodni, periodički, kontrolni, izvanredni); smanjenje radne sposobnosti; postupak za ocjenu radne sposobnosti radnika; vrste ocjena zdravstvene sposobnosti radnika u medicini rada; kada se ocjenjuje privremena zdravstvena nesposobnost za rad; kada se ocjenjuje trajna zdravstvena nesposobnost za rad; zahtjevi za vještačenje radne sposobnosti; postupak vještačenja radne sposobnosti/nesposobnosti i vrste ocjena; uloga izabranog doktora opće/obiteljske medicine; upućivanje radnika na procjenu radne sposobnosti - što je smanjena radna sposobnost uz preostalu radnu sposobnost; upućivanje radnika na procjenu radne sposobnosti - što je djelomični gubitak radne sposobnosti; upućivanje radnika na procjenu radne sposobnosti - što je potpuni gubitak radne sposobnosti; upućivanje radnika na procjenu radne sposobnosti - što je neposredna opasnost od nastanka smanjenja radne sposobnosti; osiguranje odgovarajućih poslova radniku smanjene radne sposobnosti - zakonska obveza poslodavca da u suradnji s nadležnim specijalistom medicine rada radniku ponudi drugo odgovarajuće radno mjesto u skladu s njegovom zdravstvenom sposobnošću; nadležnost za ocjenu jesu li ponuđeni poslovi odgovarajući, odnosno u skladu sa sposobnostima radnika; mogućnost i okolnosti za otkazavanje ugovora o radu uz prethodnu suglasnost radničkog vijeća i dr.

Motivacija, stimulacija i dodana vrijednost  

Vrijedno je prijaviti se i sudjelovati u jedinstvenom programu, umrežavanju i razvoju zajednice znanja sigurnosti i zdravlja na radu.

I ova radionica sastavni je dio ponude EDUpaketa „5 u 1“, kojim se  sudionicima pruža mogućnost da uz jednu ulaznicu za konferenciju, sudjeluju u 5 vrijednih programa. Oni koji propuste sudjelovanje na nekom od događaja iz ove ponude, sve sadržaje dobit će u Zborniku radova 24. konferencije.

Dodatna osobna motivacija  i stimulacija jest da sudjelovanjem na radionicama, forumu  i 24. konferenciji sudionici imaju mogućnost ostvariti i odgovarajuće bodove za  vrijedno i jedinstveno priznanje/plaketu OSCAR SAFETY EDUCATION za 2024. godinu.

Više informacija o programu konferencije i radionicama u 2024. godini, kao i prijavi za sudjelovanje dostupno je na poveznici https://skup-znr.zirs.hr/

Program tradicionalne najveće godišnje konferencije i prateći sadržaji o zaštiti i zdravlju na radu, humanitarna akcija, proglašenje najboljih stručnjaka/kinja zaštite na radu, vrednovanje zapaženih rezultata tvrtki i pojedinaca, medijskih djelatnika i niz drugih noviteta; obogaćuju, unapređuju, stvaraju dodanu vrijednost te čine mjerljivu i pozitivnu razliku.

Predanost, cjeloživotno usavršavanje, ulaganja u osobni razvoj te podizanje stručnih kompetencija, sigurno su jamstvo unapređivanja stanja u području sigurnosti i zdravlja na radu u radnim okolinama i na nacionalnoj razini.

                                                                                                              Vitomir Begović