Ozljede na radu: koji su razlozi priznavanja ili nepriznavanja?

Glavni grad naše zemlje, Zagreb, u mjesecu prosincu prepoznaje se po dva izuzetna događaja; Adventu te godišnjoj konferenciji o sigurnosti i zdravlju na radu. Dobra i prihvaćena tradicija nastavlja se i ove godine, uz nove dodatne sadržaje.

U  organizaciji ZIRS Učilišta – ustanove za obrazovanje odraslih i znanstveno-stručnog časopisa „Sigurnost“, u  Zagrebu će se 24. travnja 2024. održati radionica „Ozljede na radu: koji su razlozi priznavanja ili nepriznavanja?“. To će biti prva od tri radionice i foruma, kao uvodnih događaja u ovogodišnju 24. tradicionalnu nacionalnu konferenciju s međunarodnim sudjelovanjem „Sigurnost i zdravlje – temeljno načelo i pravo na radu“, koja će se održati 5. prosinca u Zagrebu, uz poruku  “Bez kompromisa za inovativno, sigurno i zdravo radno okruženje 7/24!“.

Na osnovi prijave za sudjelovanje na 24. nacionalnoj konferenciji „Sigurnost i zdravlje - temeljno načelo i pravo na radu„ dodijeljeni voucher organizatora omogućava sudjelovanje na radionicama i forumu bez dodatnog plaćanja kotizacije.

Radionice, forum i konferencija  namijenjeni su  poslodavcima i njihovim ovlaštenicima za zaštitu na radu, stručnjacima za zaštitu na radu, rukovoditeljima organizacijskih jedinica za upravljanje ljudskim resursima odnosno pravnih službi, povjerenicima  radnika za zaštitu na radu, sindikalnim povjerenicima, predstavnicima radničkih vijeća, zdravstvenim djelatnicima i drugim zainteresiranima.

Radionica „Ozljede na radu: koji su razlozi priznavanja ili nepriznavanja?“

Za prošlu godinu prijavljeno je ukupno 17.240 ozljeda na radu, od kojih je do 31.3.2024. godine priznato njih 13.419. Pored toga prijavljeno je i 413 profesionalnih oboljenja radnika a priznato 314.

Kroz temu „Ozljede na radu:koji su razlozi priznavanja ili nepriznavanja?“, 24. travnja 2024. godine sudionike će provesti Maja Brlek, dipl. iur., rukovoditeljica Službe za poslove upravnog postupka, iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, koja će vrlo detaljno prezentirati sva ključna pitanja povezana s ozljedama na radu, koja često puta izazivaju nedoumicu kako kod poslodavaca tako i radnika.

Ozljede uzrokuju bol i patnju pojedincima i njihovim obiteljima, kao i psihički stres te vjerojatno promjene u životu. Osim nepotrebne ljudske patnje, ozljede rezultiraju izravnim troškovima za radna mjesta, a ponekad nesreće mogu naštetiti ugledu organizacije i imidžu u javnosti, što dovodi do dugoročnih financijskih gubitaka. Stoga je prevencija nesreća važna sa svih točaka gledišta.

Značajan udio u prijavljenim ozljedama na radu imaju poskliznuća, spoticanja, pogrešni koraci, gubitak ravnoteže... Padovi "s razine" nezgode su na radnom mjestu koje se još uvijek prečesto percipiraju kao neizbježne i benigne prirode. Suprotno uvriježenom mišljenju, oni su ipak jedan od glavnih uzroka nezgoda u profesionalnom okruženju. Oni mogu imati ozbiljne, ponekad čak i kobne posljedice za zaposlenike-žrtve. Mjere prevencije moraju kombinirati radnje na radnom prostoru, podovima, fizičkom okruženju, organizaciji rada, edukaciji te svijesti zaposlenika.

Ozljede, bolesti i smrti povezani su s različitim vrstama troškova. Prvo, postoje izravni troškovi, kao što su troškovi zdravstvene zaštite. Postoje i troškovi koji proizlaze iz gubitaka produktivnosti i smanjene proizvodnje. Zatim, tu su i troškovi povezani s utjecajem na dobrobit ljudi - to jest, utjecaj na živote i zdravlje ljudi - koji se mogu kvantificirati i uključiti u procjenu opterećenja. U svakom slučaju ozljede ili bolesti povezane s radom ti su elementi uključeni, a zbrajanje troškova svih slučajeva proizvelo bi procjenu ukupnog tereta ozljede i bolesti na radu.

Prava za slučaj ozljede na radu ostvaruju se nakon prethodno provedenog postupka utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu, koji provodi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO). U tom postupku utvrđuju se uvjeti koji moraju biti ispunjeni kako bi se ozljeda ili bolest mogli priznati za ozljedu na radu.

Što je potrebno učiniti kod prijave ozljede na radu na uobičajenom radnom mjestu, koji su uvjeti za priznavanje ili nepriznavanje ozljede na radu u slučaju sklopljenog ugovora o radu na izdvojenom mjestu rada (rad od kuće) i kod ugovora o radu na daljinu, odnosno koje su u tim slučajevima obveze radnika, a koje poslodavca te što je potrebno za dokumentiranje ozljede na radu, cilj je edukacije u sklopu radionice.

Radionice su učinkovit oblik interaktivnog učenja i poučavanja koji je usmjeren na polaznika s ciljem razvijanja vještina i dodatnih znanja, potrebnih za primjenu u vlastitom radu. Više znanja i vještina znači bolje snalaženje u izazovima. Veća količina znanja i vještina pruža više kreativnih rješenja.

Tijekom radionice obradit će se brojna pitanja od kojih izdvajamo: pokretanje postupka utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu; podnošenje prijave o ozljedi na radu; prilozi kod ozljede na radu koja se dogodila u obavljanju poslova povezanih s poslovanjem obveznika podnošenja prijave; prilozi kod ozljede koja je posljedica prometne nesreće; prilozi kod ozljede čija je posljedica smrt ozlijeđene osobe; prilozi kod ozljede povezane s procesom rada na izdvojenom mjestu rada; obveznici podnošenja prijave i e-prijava; postupak utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu; rok podnošenja prijave o ozljedi na radu; vođenje postupka te donošenje rješenja o ozljedi na radu.

Posebno će se iznijeti razlozi nepriznavanja ozljeda na radu; primjeri iz prakse (npr. kao ozljede na radu ne priznaju se kronične bolesti, urođena ili stečena zdravstvena stanja i slična koja mogu uzrokovati ozljedu ili smrt na radnom mjestu; redoviti put od mjesta stanovanja do mjesta rada i obrnuto u prosječnom vremenu trajanja tog puta...).

Često se u praksi susreće formulacija „više sile“ u prijavi ozljede na radu. Što je viša sila i u kojim situacijama kod ozljeda na radu je ista opravdana? Sudionici radionice upoznat će se i s rješenjem u slučaju nepriznavanja ozljede, odnosno bolesti kao ozljede na radu, zatim, s prvostupanjskim i drugostupanjskim rješenjem, mogućim  upravnim sporom te regresnim potraživanjem HZZO-a od poslodavca troškova nastalih ozljedom na radu.

Svjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu i Nacionalni dan zaštite na radu

Radionica se održava uoči obilježavanja Svjetskog dana sigurnosti i zdravlja na radu te Nacionalnog dana zaštite na radu 2024., pa će to biti prigoda za podsjećanje na  „Vision Zero“ – globalnu strategiju za radni svijet bez smrtnih i teških nesreća te bolesti povezanih s radom.

Svake godine Međunarodna organizacija rada obilježava Svjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu, fokusirajući se na aktualnu temu povezanu sa sigurnošću i zdravljem na radu. Ove godine tema je usmjerena na istraživanje utjecaja klimatskih promjena na sigurnost i zdravlje na radu, pa će u sklopu radionice sudionici biti upoznati s različitim učincima klimatskih promjena koje predstavljaju novi izazov i rizik za čovječanstvo i svijet rada.

Suočeni s različitim oblicima ugroza, zanimljiva tema radionice bit će i „Postupci mjere samozaštitnog ponašanja i sigurnost u radnim sredinama“, u sklopu koje će se obraditi operativno postupanje te način primjene mjera prevencije s ciljem zaštite osoba i imovine.

Dodjela priznanja SAFETY EDUCATION

U svečanom dijelu radionice prvi puta dodjelit će se priznanja (staklene plakete) SAFETY EDUCATION (sigurnosno obrazovanje) za 2023. godinu. Dodatni trud, odricanje i uloženi napor polaznika iskazan tijekom godine, organizatori programa; ZIRS Učilište i časopis „Sigurnost“ nagrađuju dodjelom posebnog priznanja onim pojedincima koji su u prethodnoj kalendarskoj godini sudjelovanjem u pojedinim programima izobrazbe i usavršavanja te drugim aktivnostima ostvarili odgovarajući broj bodova na osnovi konkretnih javno objavljenih kriterija.

Priznanjem SAFETY EDUCATION namjera je poticati i motivirati polaznike na kontinuiranu i širu izobrazbu te stručno usavršavanje koje će pridonijeti realizaciji njihovih potencijala u području sigurnosti i zdravlja na radu te pridonijeti dobrobiti tvrtke, pojedinca i društvene zajednice.

Među važnim osobinama zaposlenika, poslodavci iznimno cijene spremnost na učenje, ulaganje u osobni razvoj, pa samim time ono najviše pridonosi zapošljivosti, napredovanju pojedinca i konkurentnosti na sve zahtijevnijem tržištu rada.

Prijava za EDUpaket „5 u 1“ – jedna ulaznica pet zanimljivih programa

Pravovremena prijava za EDUpaket „5 u 1“ pruža sudionicima mogućnost uz jednu ulaznicu sudjelovanje u 5 zanimljivih programa; najaktualnije i izazovne teme; upoznavanje govornika koji inspiriraju; nazočnost vrijednom jubileju – 65 godina časopisa „Sigurnost“; pružanje osobne podrške humanitarnoj akciji; praćenje proglašenja izbora najstručnjak/kinja zaštite na radu; nazočnost dodjeli godišnjih priznanja i nagrada za ostvarena iznimna i vrijedna postignuća u području sigurnosti i zaštite zdravlja na radu pojedincima i poduzećima; sudjelovanje u nagradnoj igri te mogućnost osvajanja vrijednih nagrada; pravo na prigodni poklon za sudionike; dobivanje novih osobnih bodova za vrednovanje sudjelovanja u edukaciji te dodjelu prestižnog priznanja – plakete SAFETY EDUCATION 2024.

Vrijedno je prijaviti se i sudjelovati u jedinstvenom programu, umrežavanju i razvoju zajednice znanja sigurnosti i zdravlja na radu. Više informacija o programu konferencije i radionicama u 2024. godini, kao i prijavi za sudjelovanje dostupno je na poveznici https://skup-znr.zirs.hr/

                                                                                                           Vitomir Begović