Kampanja „Poboljšanje prevencije nesreća na radu“

Nesreće na radu i profesionalne bolesti nisu neizbježne. Za njih uvijek postoji razlog. Uspostavom jake kulture prevencije moguće je otkloniti uzroke i spriječiti nesreće na radu, ozljede i profesionalne bolesti.

Odbor viših inspektora rada (Senior Labour Inspectors' Committee - SLIC) najavio je provedbu europske kampanje za sprečavanje nezgoda na radu. Navedeni Odbor djeluje u sastavu Europske komisije, a u rad navedenog Odbora uključeni su predstavnici inspekcija rada iz svih država članica EU-a te predstavnici inspekcija rada Norveške, Islanda, Švicarske, Lihtenštajna.

SLIC, na zahtjev Europske komisije (EK) ili na vlastitu inicijativu, daje mišljenja EK o svim pitanjima koji se odnose na provođenje propisa EU-a iz područja zaštite na radu, a može dati svoje mišljenje o pitanjima iz drugih područja socijalnog zakonodavstva EU-a koji imaju utjecaj na zaštitu na radu. Uz navedeno, glavne aktivnosti SLIC-a, između ostalog su evaluacija nacionalnih inspekcija rada, razmjena i poticanje razmjene znanja i iskustava između nacionalnih inspekcija, uspostavljanje zajedničkih programa edukacije za inspektore, organiziranje i sudjelovanje u europskim kampanjama, održavanje tematskih sjednica i rasprava. Osim navedenog, putem SLIC-a se organiziraju razmjene inspektora između nacionalnih Inspektorata rada država članica EU-a te se razmjenjuju bitne informacije o propisima zaštite na radu, dobroj inspektorskoj praksi i načinu obavljanja inspekcijskog nadzora, naročito u vezi s radom upućenih radnika.

Kampanja SLIC-a „Poboljšanje prevencije nesreća na radu“ usmjerena je na jačanje kulture prevencije u organizacijama i među radnicima, u skladu s Vision Zero; vizijom svijeta bez nezgoda na radu i bolesti povezanih s radom. Najvažniji prioritet je sprečavanje smrtnih i teških ozljeda na radu i profesionalnih bolesti.

Ciljevi kampanje su: proširivanje znanja o tome kako provesti istragu nesreća i smrti na radnom mjestu, kako bi se identificirali i riješili uzroci tih nesreća i smrti; povećanje svijesti o rizicima povezanim s nesrećama i ozljedama na radu, putem pružanja informacija specifičnih za sektor prvenstveno usmjerenih na mala i srednja poduzeća (SME); pružanje smjernica za postupke istrage incidenta; promicanje sudjelovanja radnika i njihovih predstavnika u istrazi nesreća na radu i naknadnih mjera prevencije koje treba usvojiti te dijeljenje dobrih praksi.

Kampanje će se održavati istovremeno u svim državama članicama Europske unije s istim sadržajem.

Tijekom kampanje u ožujku i travnju 2024. očekuje se da će se provesti niz aktivnosti usmjerenih na sprečavanje nezgoda na radu. U akciji će sudjelovati inspektori s područja zaštite na radu, a kontrola će se provoditi u mikro, malim i srednjim poduzećima iz djelatnosti poljoprivrede, šumarstva, graditeljstva i cestovnog prometa.

Izvješća o provedenim aktivnostima nacionalnih inspekcija rada razmatrat će Povjerenstvo viših inspektora rada (SLIC) u listopadu ove godine.

Prema statistici nesreća na radu tijekom 2020. godine u EU bilo je 3.355 smrtonosnih nesreća na radu, što je smanjenje od 53 smrtna slučaja u usporedbi s godinom prije.

U Hrvatskoj je u posljednjih pet godina registrirano 278 smrtnih slučajeva u radnim prostorima poslodavca, od čega se njih 166 dogodilo zbog nesreća na radu, i taj je broj svake godine u porastu.

Unutar EU-a, sektori građevinarstva, transporta i skladištenja, proizvodnje te poljoprivrede, šumarstva i ribarstva zajedno čine gotovo dvije trećine (63,1 %) svih smrtnih nesreća na radu, i više od dvije petine (44,1 %) svih nesreća na radu.

U 2020. godini više od jedne petine (21,5 %) svih smrtonosnih nesreća na radu u EU dogodilo se u građevinskom sektoru, dok je proizvodnja (15,2 %) imala sljedeći najveći udio. Slijedi, sektor prometa i skladištenja (15,0 %) te poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (11,4 %) te su to sektori za koje su zabilježeni dvoznamenkasti udjeli u ukupnom broju nesreća sa smrtnim ishodom.

Materijalima kampanje, uključujući korisne informativne dokumente koji se odnose na istragu incidenata i uobičajene vrste nesreća u tri ciljana sektora, može se pristupiti i preuzeti iz javne mape Europske komisije CIRCABC.

Kampanja bi trebala pridonijeti jačanju mjera prevencije u cilju sprječavanja teških  i smrtnih ozljeda na radu, uz djelatno sudjelovanje svih ključnih sudionika u radnim okruženjima, sektorima, državnim i javnim tijelima.

                                                                                                               Vitomir Begović