Protiv nasilja i uznemiravanja na radnom mjestu

Konvencija ILO (Međunarodne organizacije rada) br. 190 prvi je međunarodni ugovor koji se bavi nasiljem i uznemiravanjem u svijetu rada. Konvenciju je u lipnju 2019. godine usvojila Međunarodna konferencija rada (ILO), a stupila je na snagu 25. lipnja 2021. godine.

Vlade su pozvane da ratificiraju Konvenciju br. 190 te da usvoje potrebne zakone i političke mjere za sprečavanje i riješavanje nasilja i uznemiravanja u svijetu rada, uz poštovanje dostojanstva.

Francuska je 12. travnja 2023. položila ispravu o ratifikaciji Konvencije o nasilju i uznemiravanju, 2019. (br. 190). Polaganjem isprave o ratifikaciji, Francuska postaje 27. zemlja u svijetu i 5. zemlja u Europskoj uniji koja je ratificirala Konvenciju br. 190.

Konvencija br. 190 simboličan je instrument. To je prvi međunarodni radni standard koji se bavi nasiljem i uznemiravanjem na radnom mjestu. Zajedno s Preporukom br. 206, pruža zajednički okvir za djelovanje i jedinstvenu priliku za oblikovanje budućnosti rada temeljene na socijalnoj pravdi. Ovi instrumenti bit će ključni za postizanje ciljeva postavljenih Stotom deklaracijom ILO-a za budućnost rada, usvojenom 2019., koja jasno obvezuje svijet rada bez nasilja i uznemiravanja, a nedavno i Globalnim pozivom ILO-a na akciju za oporavak od krize COVID-19 usmjerenom na ljude koji je uključiv, održiv i otporan.

Konvencija potvrđuje da svatko ima pravo na svijet rada bez nasilja i uznemiravanja. Također daje prvu međunarodno dogovorenu definiciju nasilja i uznemiravanja u svijetu rada, uključujući rodno uvjetovano nasilje, kao "obrazac neprihvatljivog ponašanja i praksi" koji "ima svrhu uzrokovati, uzrokuje ili bi mogao uzrokovati fizičku, psihološku, seksualnu ili ekonomsku štetu". Ova definicija štiti bilo koga u svijetu rada, uključujući pripravnike ili naučnike te pojedince koji izvršavaju ovlasti, funkcije ili odgovornosti poslodavca, i pokriva javni i privatni sektor, u formalnom ili neformalnom gospodarstvu, u urbanim ili ruralnim područjima.

Konvencija također zahtijeva od država članica koje su je ratificirale da usvoje, uz konzultacije s reprezentativnim organizacijama poslodavaca i radnika, uključiv, integriran i rodno osjetljiv pristup sprječavanju i uklanjanju nasilja i uznemiravanja, putem mjera zaštite i prevencije, provedbe i obeštećenja, kao i usmjeravanje, obuku i podizanje svijesti. Konvencija i prateća Preporuka opipljivi su dokazi trajne vrijednosti i snage socijalnog dijaloga i tripartizma, koji su ih oblikovali te će biti ključni za njihovu provedbu na nacionalnoj razini.

Polažući službeni instrument ratifikacije na ceremoniji održanoj u ILO-u u Ženevi, Olivier Dussopt, francuski ministar za rad, punu zaposlenost i uključenost, rekao je:

“Završetak ratifikacije Konvencije br. 190 označava odlučujući trenutak za radno pravo i živote zaposlenika, posebice žena, budući da je ovaj tekst prvi svjetski standard koji za cilj ima eliminaciju svih oblika nasilja i uznemiravanja na radu. Francuska je bila pokretačka snaga u usvajanju ove konvencije i poziva sve države članice ILO-a da je također ratificiraju.”

ILO je pokrenuo globalnu kampanju za podršku Konvenciji br. 190 te je pozvao  nacionalne Vlade  i parlamente diljem svijeta da ratificiraju Konvenciju. ILO je razvio modularni skup alata za kampanju ključnih poruka i vizualnih materijala, uključujući plakate, videozapise, sredstva društvenih medija, infografike, web bannere i druge predloške. Hrvatske tvrtke, udruge civilnog društva i druge organizacije mogu se priključiti pružajući podršku ovoj  kampanji, promičući dostojanstvo na radu i ratifikaciju Konvencije br. 190. Više informacija o kampanji i uključivanju na:

https://brand.ilo.org/d/XdDMx745iKTL/events-and-campaigns#/campaigns/c190-campaign-toolkit   

                                                                                                               Vitomir Begović