Istraživanje o stručnjacima zaštite na radu

Stručnjaci za sigurnost i zdravlje na radu (OSH) igraju važnu ulogu u osiguravanju sigurnih i zdravih radnih mjesta. Diljem svijeta mnoga radna mjesta nemaju pristup dovoljnom znanju o OSH-u za poduzimanje odgovarajućeg upravljanja OSH-om na razini radnog mjesta i financijskim resursima za angažiranje vanjskih stručnjaka.

U posljednjih 50 godina došlo je do značajnog povećanja broja stručnjaka za zaštitu na radu koji igraju važnu ulogu u osiguravanju sigurnosti i zdravlja radnih mjesta. Profesije OSH-a obuhvaćaju mnoge discipline i vrste poslova, a stručnjaci se zapošljavaju na brojne načine, uključujući u tvrtkama, unutar unutarnje ili vanjske službe OSH-a ili kao neovisni stručnjaci koji pružaju savjetodavne usluge OSH-a.

Zemlje se sve više odlučuju regulirati ulazak u profesije OSH definiranjem zahtjeva za obrazovanje i osposobljavanje i zahtijevanjem kontinuiranog stručnog usavršavanja, shemama certifikacije za stručnjake za OSH, shemama akreditacije za pružatelje obuke i registracijom stručnjaka za OSH. Uloge, funkcije, zadaci, kompetencije i obrazovanje različitih vrsta stručnjaka za sigurnost na radu i njihov regulatorni kontekst značajno se razlikuju među zemljama.

Ograničeno je znanje o pristupima i trendovima koji mogu osigurati da stručnjaci za OSH imaju kvalifikacije da zadovolje potrebe zemalja i poduzeća. Do sada nije postojao sveobuhvatan pregled različitih elemenata koji čine kvalifikacijski sustav zaštite na radu.

Kako bi popunio ovu prazninu u znanju, ILO (Međunarodna organizacija rada) je provela istraživanje o sustavima kvalifikacija stručnjaka za OSH u 14 zemalja iz različitih regija koje predstavljaju različite situacije: Australija, Kanada, Francuska, Indonezija, Jamajka, Japan, Republika Koreja, Novi Zeland, Singapur, Španjolska, Tajland, Ujedinjeno Kraljevstvo, Sjedinjene Američke Države i Vijetnam. Ovo istraživanje provedeno je u sklopu projekta koji je financirala Vlada Republike Koreje na temu ''Poboljšanje okvira kvalifikacija za sigurnost i zdravlje na radu'' i provodi se u okviru ILO-ovog programa Sigurnost + zdravlje za sve vodeći program u skladu sa svojom strategijom.

Istraživanje je usredotočeno na stručnjake s relevantnim kvalifikacijama koji obavljaju funkcije povezane sa sigurnošću ili funkcije povezane sa zdravljem ili kombinaciju oba na radnom mjestu te koji su odgovorni za cjelokupno upravljanje sigurnošću i zdravljem na radnom mjestu. To bi se osoblje moglo nazvati stručnjacima za sigurnost i zdravlje koje je imenovao poslodavac na radnom mjestu da upravljaju OSH-om.

Ovaj projekt ima za cilj provođenje istraživanja te razvoj i implementaciju alata za procjenu i poboljšanje kvalifikacijskih okvira za zaštitu na radu na nacionalnoj razini. Nalazi ilustriraju razlike i sličnosti između zemalja u pogledu propisa, naziva radnih mjesta, dužnosti i zadataka, obrazovanja i osposobljavanja, kompetencija, profesionalnog razvoja, certifikacije, etičke prakse i ključnih tema vezanih uz ulazak u profesiju i nove izazove s kojima se profesija suočava.

U tu svrhu, projekt provodi istraživanje kako bi se identificiralo trendove i dobre prakse u kvalifikacijskim okvirima zaštite na radu i razvila metodologija za procjenu nacionalnih okvira i identificiranje nedostataka i preporuka za poboljšanja. Nalazi istraživanja poslužit će kao osnova za razvoj praktičnog vodiča za podršku zemljama u ocjenjivanju i daljnjem poboljšanju njihovih nacionalnih kvalifikacijskih sustava za zaštitu na radu.

Ključni čimbenici u oblikovanju programa, propisa i unapređivanja sigurnosti  na radu u Hrvatskoj moraju biti stručnjaci iz prakse, iz tvrtki i ustanova, kao i najiskusniji stručnjaci s dugogodišnjim potvrđenim rezultatima na nacionalnoj razini.

Potreba je i u Hrvatskoj primijeniti nalaze istraživanja, kako bi se promicala važna  uloga profesije stručnjaka za zaštitu na radu koji rade u tvrtkama i ustanovama,osigurali primjereni uvjeti za njihov stručan i odgovoran rad i nagrađivanje, propisao i primjenio moderan sustav polaganja teoretskog i praktičnog stručnog ispita, kao i obveznog praktičnog bodovnog vrednovanja stalnog stručnog usavršavanja kao dijela cjeloživotnog učenja radi kontinuiranog unaprjeđenja znanja, vještina i kompetencija, koje zahtijeva svijet rada koji se brzo mijenja.

                                                                                                              Vitomir Begović