Međunarodna konferencija zaštite na radu u regiji Alpe-Jadran

Uz poruku „Za sigurnu i zdravu budućnost na radu!“, u kongresnoj dvorani Grand hotela Adriatic u Opatiji 1. i 2. lipnja 2023. godine održat će se 10. jubilarna Međunarodna konferencija zaštita na radu u regiji Alpe-Jadran „Work 4.0 Sigurnost i zdravlje na radu”.

Ovogodišnjim jubilarnim susretom obilježit će se i 20-godišnjica uspješne suradnje znanstvenika, stručnjaka zaštite na radu, zdravstvenih djelatnika, inspektora zaštite na radu, predstavnika poslodavaca, sindikata i drugih sudionika iz Hrvatske, Austrije i Slovenije.

U susret digitalnoj i zelenoj tranziciji, dinamičnim promjenama u svijetu rada te brojnim izazovima za sigurnost i zdravlje na radu, u središtu ovogodišnje  konferencije bit će najaktualnije teme iz sljedećih tematskih područja: Uloga EU parlamenta u zauzimanju za sigurnost i zdravlje radnika, Zaštita na radu u regiji Alpe-Jadran; jučer, danas, sutra, Psihosocijalni rizici povezani s radom i mentalno zdravlje, Očuvanje radne sposobnosti, radna rehabilitacija i prilagodba radnih mjesta, Upravljanje sigurnošću i zdravljem u promjenjivom svijetu rada, Strategija Vision Zero – kako izgraditi kulturu prevencije u sprječavanju nesreća, tjelesnih i psihičkih ozljeda te bolesti povezanih s radom, Suradnja medicine rada i poslodavaca u promicanju zdravlja na rad, Zdravstvena ograničenja, radna rehabilitacija i povratak na rad, Iskustva rada od kuće i rada na daljinu, Digitalizacija, nove tehnologije i utjecaj na sigurnost i zdravlje na radu.

Na konferenciji se očekuje sudjelovanje predstavnika državnih, regionalnih i lokalnih institucija, strukovnih udruga u području sigurnosti i zdravlja, poslodavačkih udruženja, poslodavaca, njihovih ovlaštenika i radničkih povjerenika za zaštitu na radu, stručnjaka za zaštitu na radu, zdravstvenih djelatnika iz područja medicine rada i psihologije, rukovoditelja ljudskih resursa, pravnih stručnjaka, predstavnika sindikalnih središnjica i sindikata, medija te drugih zainteresiranih čimbenika za razvoj i unapređivanje sigurnosti i zdravlja na radu iz regija s područja Alpe-Jadran i susjednih zemalja.

Suorganizatori konferencije su AUVA – Opća Ustanova za osiguranje od nesreća, Beč;

Fakultet za kemiju i kemijsku tehnologiju, Ljubljana; Udruga za promicanje zaštite, Zagreb i  ZIRS Učilište, Zagreb.

Pokrovitelji konferencije su Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske; Ministarstvo za rad, socijalna pitanja i zaštitu potrošača Republike Austrije te Ministarstvo rada, obitelji, socijalne skrbi i jednakih mogućnosti Republike Slovenije.

Partneri konferencije su Veleučilište u Rijeci i Veleučilište u Karlovcu. Podršku konferenciji pružaju  ENETOSH - Europska mreža obrazovanja i osposobljavanja za sigurnost i zdravlje na radu i Enterprise Europe Network (EEN) - Europska poduzetnička mreža.

Podsjećamo da poslodavci obveznici poreza na dobit mogu koristiti dodatno umanjenje osnovice poreza na dobit, za opravdane troškove obrazovanja i izobrazbe (kotizacija, smještaj, putni i drugi troškovi). Olakšica je uređena Zakonom o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu (N.N., br. 109/07., 134/07., 152/08. i 14/14.) i Pravilnikom o sadržaju evidencije državne potpore za obrazovanje i izobrazbu (N.N., br. 12/08. i 13/09.). Više informacija na https://hrcak.srce.hr/file/420886.

Stručnjaci za zaštitu na radu imaju pravo i obvezu stalnog stručnog usavršavanja kroz izobrazbu i aktivno sudjelovanje u programima stručnog usavršavanja kojima se kontinuirano nadograđuju, produbljuju i proširuju znanja o učinkovitim sigurnosnim praksama i uspješnim pristupima (čl. 22. st. 2. Zakona o zaštiti na radu; N.N., br. 71/14., 118/14., 154/14., 94/18., 96/18.).

Organizatori konferencije izdat će svim sudionicima potvrdu o izobrazbi i stručnom usavršavanju, a sudionici iz Hrvatske na taj će način ostvariti 12 od ukupno potrebnih 30 bodova tijekom 2023. godine za dodjelu priznanja OSCAR SAFETY EDUCATION (Oskar sigurnosno obrazovanje). Više na: https://www.sigurnost.eu/akademija-sigurnosti/plan-i-program-izobrazbe/.

Na osnovi čl. 38. st. 2. Pravilnika o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (N.N., br. 142/21.) te čl. 10. st. 1. i čl. 11. st. 1. i 2. Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (N.N., br. 58/22.), stručnjaci za zaštitu na radu sudjelovanjem na ovoj konferenciji ispunit će i svoju obvezu stalnog stručnog usavršavanja, koja će se evidentirati u registru stučnjaka ZNR (u primjeni od 1. lipnja 2023.).

I Vi možete biti jedan/na od sudionika/nica najznačajnijeg okupljanja struke u regiji Alpe-Jadran, zalažući se za sigurno i zdravo radno okruženje kao temeljno načelo i pravo na radu.

Prijave za sudjelovanje i informacije o programu i detaljima ove konferencije dostupni su na https://znr-alpe-jadran.zirs.hr/

 

                                                                                     Vitomir Begović