EU summit o sigurnosti i zdravlju na radu

Predsjedavanje Vijećem Europse unije (EU) rotira se među državama članicama EU-a svakih 6 mjeseci. Tijekom tog šestomjesečnog razdoblja, predsjedništvo predsjeda sastancima na svim razinama u Vijeću, pomažući osigurati kontinuitet rada EU-a u Vijeću.

Države članice koje predsjedaju blisko surađuju u grupama po tri, koje se nazivaju „trojke”. Ovaj sustav uveden je Lisabonskim ugovorom 2009. godine. Trio postavlja dugoročne ciljeve i priprema zajednički dnevni red kojim se određuju teme i glavna pitanja kojima će se Vijeće baviti u razdoblju od 18 mjeseci. Na temelju tog programa svaka od tri zemlje priprema svoj detaljniji šestomjesečni program. Sadašnji trio čine predsjednici Francuske, Češke i Švedske.

Od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine., Švedska predsjeda Vijećem Europske unije. Ovo je prilika za sudjelovanje i napredak u ključnim pitanjima kao što su gospodarski rast, klima, energija, migracija i sigurnost.

Prioriteti švedskog predsjedanja uključuju: Sigurnost – jedinstvo; Otpornost – konkurentnost; Prosperitet – zeleni i energetski prijelaz; Demokratske vrijednosti i vladavina prava – naš temelj.

Švedsko predsjedništvo će kao prioritet staviti težište na gospodarske i vojne potpore Ukrajini, kao i potporu ukrajinskom putu prema EU. Pozornost će posvetiti europskoj konkurentnosti, smanjenju rizika od nestabilnih cijena energije i reformi energetskog tržišta, zelenoj tranziciji te održavanju vladavine prava.

„Naše jedinstvo i spremnost na djelovanje i dalje su ključni za sigurnost, otpornost i prosperitet EU-a. Švedska preuzima predsjedanje u trenutku kada se Europska unija suočava s izazovima bez presedana. Zelenija, sigurnija i slobodnija Europa temelj je naših prioriteta“, izjavio je švedski premijer Ulf Kristersson, prilikom predstavljanja političkih prioriteta švedskog predsjedanja.

Svi zaposlenici imaju pravo na dobro radno okruženje bez obzira na veličinu poslodavca ili oblika zaposlenja. Švedsko predsjedništvo namjerava unaprijediti prijedlog za reviziju Direktive o azbestu i početak rada na očekivanom prijedlogu za revidiranje Direktive o kemijskim agensima. Predsjedništvo također namjerava unaprijediti predloženu Direktivu o poboljšanju radnih uvjeta u radu platformi.

Strateški okvir EU-a za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu 2021.-2027. prihvatio je Vision Zero pristup uklanjanju smrtnih slučajeva povezanih s radom u Europskoj uniji. To pokazuje kako se Vision Zero, koju je razvilo Međunarodno udruženje za socijalno osiguranje (ISSA) iz kampanje prenosi u strateški alat. Moraju se uložiti svi napori kako bi se što više smanjili smrtni slučajevi povezani s radom, u skladu s Vision Zero pristupom smrtnim slučajevima povezanim s radom u EU", kaže se u strategiji.

Vision Zero je transformacijski pristup prevenciji koji integrira tri dimenzije sigurnosti, zdravlja i dobrobiti na svim razinama rada. Nesreće na radu i profesionalne bolesti nisu unaprijed određene niti su neizbježne – one uvijek imaju uzroke. Izgradnjom snažne kulture prevencije ti se uzroci mogu eliminirati i spriječiti nesreće na radu, ozljede te profesionalne bolesti.

O ovoj važnoj temi više će riječi biti na forumu „Sigurnost i zdravlje – temeljno načelo i pravo na radu“ koji će se održati 26. travnja 2023. u Zagrebu, u  organizaciji Akademije sigurnosti i obrazovnih suradnika; ZIRS Učilišta - ustanove za obrazovanje odraslih i Udruge za promicanje zaštite.

Koncept Vision Zero je fleksibilan i može se prilagoditi specifičnim prioritetima sigurnosti, zdravlja ili dobrobiti za prevenciju u bilo kojem kontekstu, za svako radno mjesto, tvrtku, ustanovu, industriju ili djelatnost.

Kao jedna od važnih aktivnosti u programu švedskog predsjedanja Vijećem EU-a, u  svibnju ove godine održat će se sastanak EU čelnika i stručnjaka na visokoj razini u Stockholmu s fokusom na radno okruženje, uključujući sigurnost i zdravlje na radu, s raspravama o pristupu Vision Zero smrtnim slučajevima povezanim s radom, nacionalnim strategijama sigurnosti i zdravlja na radu te mentalnom zdravlju.

Nakon Švedske predsjedanje Vijećem EU-a preuzima Španjolska: srpanj - prosinac 2023.; zatim Belgija: siječanj - lipanj 2024. te Mađarska: srpanj-prosinac 2024.

                                                                                                               Vitomir Begović