Katar – radna prava, sigurnost i zdravlje na radu

Počelo je Svjetsko nogometno prvenstvo 2022., nedvojbeno jedan od najvećih svjetskih sportskih događaja, a sve oči svijeta usmjerene su prema Katru; zemlji  domaćinu ovog događaja. Velik dio diskursa proteklih godina, a posebno uoči ovog prvenstva, bio je usmjeren na radnička prava i uvjete rada u toj zemlji.

Zato ovom prilikom nećemo o nogometu već upravo o toj temi. Tijekom posljednjeg desetljeća izvješća o radnom iskorištavanju migranata, pa čak i prisilnom radu, bila su raširena. Godine 2014. međunarodni sindikati podnijeli su pritužbu ILO-u protiv države Katar u vezi s nepoštovanjem temeljnih međunarodnih standarda rada.

U središtu ove pritužbe bile su tvrdnje da 'kafala' ili sustav sponzoriranja omogućuje iskorištavanje i prisilni rad te da regulatorne strukture u zemlji nisu adekvatno otkrivale ili rješavale kršenja radnih prava. Žalba je pokrenula niz koraka u sklopu nadzornog mehanizma ILO-a (Međunarodne organizacije rada), uključujući odluku Upravnog tijela ILO-a o slanju tripartitne misije na visokoj razini u Katar. Nakon razdoblja intenzivnih pregovora, Država Katar i ILO dogovorili su program za provođenje velikih reformi rada koji je odobrilo Upravno tijelo ILO-a, što je dovelo do zatvaranja žalbenog postupka 2017. godine.

U travnju 2018., ILO je otvorio svoj programski ured u Dohi. Ured ILO-a u Dohi tri godine izvještavao je Upravno tijelo. Program rada obuhvatio je brojna područja prava i politike, gledajući na jačanje postojećih institucija i izgradnju novih, izgradnju socijalnog dijaloga, suradnju s globalnim sindikatima te radnicima i poslodavcima na terenu.

Sloboda promjene posla

Katar ima oko 2.650.000 stanovnika, a gotovo 94 % radne snage su migranti. Velika većina su muškarci koji dolaze iz zemalja Južne Azije.

Radnici u Katru prethodno su tražili dopuštenje svojih poslodavaca za promjenu posla, budući je jedan od najproblematičnijih elemenata kafala sustav koji je radnike učinio pretjerano ovisnima o njihovim poslodavcima stvarajući situacije radnog izrabljivanja.

Nakon promjena u sustavu kafale 2020. godine, radnici sada mogu promijeniti posao u bilo kojem trenutku, nakon otkaznog roka do dva mjeseca. Radnicima migrantima, uključujući kućne radnike, također više nije potrebna izlazna dozvola koju je odobrio poslodavac za napuštanje zemlje.

Više od 350.000 zahtjeva za promjenu posla odobreno je u dvije godine nakon uvođenja novog zakona, s pozitivnim ishodom za katarsko gospodarstvo u cjelini.

Promjena posla: Što još treba učiniti?

Ove velike promjene katarskog zakona o radu značajno su smanjile ranjivost migranata na prisilni rad, što je rezultat pretjerane kontrole koju su poslodavci imali nad njihovim životima.

Ali mnogi se radnici i dalje suočavaju s preprekama pri napuštanju poslova i prelasku na nove, uključujući odmazdu svojih poslodavaca, poput poništavanja radničkih boravišnih dozvola ili podnošenja lažnih prijava optužbe za “bijeg” protiv njih.

Katarsko Ministarstvo rada i Ministarstvo unutarnjih poslova povezuju svoje elektroničke sustave za unakrsnu provjeru informacija i sprječavaju poslodavce da poduzmu takve radnje, ali potrebno je više rada kako bi se zaustavile te prakse odmazde.

Nedostatak informacija o mobilnosti radne snage također je važna prepreka za promjenu posla. Procedure i propisi moraju biti razjašnjeni, kako bi ih dobro razumjeli svi radnici i poslodavci, koji bi onda mogli imati koristi od reformi.

Radnicima se moraju na vrijeme isplatiti dospjele plaće

U ožujku 2021., Katar je postao prva zemlja u regiji Zaljeva koja je usvojila nediskriminirajuću minimalnu plaću koja se primjenjuje na sve radnike, svih nacionalnosti, u svim sektorima, uključujući i rad u kućanstvu. To je rezultiralo povećanjem plaća za 13 % radne snage, odnosno za 280.000 radnika, koji su ostvarili pravo na novi minimalni prag. To ne utječe samo na živote radnika u Katru, već i na članove njihovih obitelji kod kuće. Istraživnjem je utvrđeno da oni s najnižim primanjima šalju kući 81 % svojih prihoda u doznakama. Budući da imaju vrlo nisku razinu potrošnje u Katru, njihov poslodavac osigurava hranu, smještaj, prijevoz i sl., a oni su u mogućnosti uštedjeti veliki dio svog prihoda i poslati ga kući za dobrobit članova obitelji.

Poslodavci su dužni plaće zaposlenika transferirati preko katarskih banaka, čime Ministarstvo rada može pratiti transfere i smanjiti zlouporabe u isplati plaća.

Pooštrene su i strože se provode i kazne za neisplatu plaća. Fond koji je uspostavila Vlada isplatio je 320 milijuna američkih dolara radnicima od 2019. godine. Ova brojka naglašava razmjere problema neisplaćenih plaća u zemlji. Unatoč značajnom uspjehu poduzetih mjera za zaštitu plaća, još uvijek previše radnika mjesecima čeka na isplatu plaća.

Što još treba učiniti? U skladu s međunarodnim standardima, za reviziju minimalne plaće trebalo bi prikupljati podatke, uključujući podatke o troškovima života. Komisija za minimalnu plaću Katra trebala bi se konzultirati s predstavnicima radnika i poslodavaca kako bi povremeno analizirala i predložila prilagodbe minimalne plaće.

Zaštita prava

Prije donošenja nedavnih reformi rada, radnici su imali ograničena sredstva za podnošenje pritužbi u slučaju sporova sa svojim poslodavcima. Tijekom proteklih nekoliko godina, Katar je u sklopu Programa poduzeo korake za poboljšanje pristupa radnika pravdi uspostavom nove online platforme za podnošenje pritužbi i stvaranjem novih radnih sudova za rješavanje sporova.

Broj pritužbi radnika više se nego udvostručio, uglavnom zbog povećane jednostavnosti pristupa internetskoj platformi. Od listopada 2021. do listopada 2022. godine zaprimljeno je 34.425 pritužbi radnika, a većina se odnosila na neisplaćene plaće. Od ukupnog broja pritužbi; 66,5 % riješeno je prije ili tijekom mirenja. Gotovo 31 % pritužbi upućeno je radnim sudovima, koji su u 84 % slučajeva odlučili u korist radnika.

Glas radnika

Katarski zakon ne dopušta stranim radnicima osnivanje ili pridruživanje sindikatima. Prije reformi rada, platforme za socijalni dijalog i radničko predstavljanje bile su izrazito ograničene. Novo zakonodavstvo dovelo je do uspostave zajedničkih odbora radnika i uprave na razini poduzeća. Zakon, koji dopušta izbor predstavnika radnika migranata, prvi je u regiji. Do danas je više od 70 tvrtki osnovalo zajedničke odbore, sa 613 radnika koji predstavljaju više od 40.000 zaposlenika. Desetci drugih tvrtki prošli su obuku, s ciljem da se održe izbori.

Kakve su stvarne brojke nesreća na radu?

Max Tunon, glavni tehnički savjetnik i voditelj projektnog ureda ILO-a u Državi Katar, komentirao je aktualne trendove i pokazatelje o nesrećama na radu u Katru.

„Što se tiče sigurnosti i zdravlja na radu, uključujući ozbiljne nesreće na radu, postoje vrlo različite brojke koje su objavljene o broju smrtnih slučajeva povezanih s radom među radnicima migrantima u Državi Katar posljednjih godina. Kruže tri brojke, ali svi oni gledaju na različite populacije. Podatak koji ima najveću privlačnost je sigurno 6500 mrtvih prema članku Guardiana iz 2021. godine.

Taj broj 6.500 odnosi se na ukupni broj državljana Južne Azije koji su umrli u Katru u razdoblju od 10 godina. Ne razlikuje se između toga jesu li to smrti povezane s radom ili smrti koje nisu povezane s radom. Zapravo, ove smrti uključuju ljude koji nisu ekonomski aktivni, osobe mlađe od 18 godina, studente, supružnike, starije od 60, i tako dalje. Također, što je važno, zapravo ne kontekstualizira veličinu južnoazijskog stanovništva u Katru. Populacija u Kataru južnoazijskih državljana je ogromna, oko 50 do 60 % ukupne populacije, i nevjerojatno raznolika. Ne rade svi u građevinarstvu nego u svakom sektoru gospodarstva na svim razinama prihoda. Vrlo je pogrešno pripisivati ​​sve ove smrti radu na izgradnji, a svakako ne na izgradnji objekata za Svjetsko prvenstvo“.

„Vlada nije bila u stanju odgovoriti s točnom brojkom o stvarnom broju smrtnih slučajeva povezanih s radom za godinu dana ili preko 10 godina. Izvršili smo aktivnosti  i u studenom prošle godine objavili izvješće koje je prezentiralo kako se podaci trenutno prikupljaju u Državi Katar kada su u pitanju ozljede na radu. Utvrdili smo da različita ministarstva i različite zdravstvene ustanove prikupljaju podatke na različite načine, koristeći različite podatkovne točke. Kada pokušate ovo agregirati ili spojiti, nemoguće je doći do jedne konačne brojke. Naručili smo vlastiti rad u suradnji s Medicinskim istraživačkim centrom i drugim institucijama, i otkrili smo da je  2020. godine, samo u jednoj godini bilo  50 smrtnih slučajeva povezanih s radom, 506 teških ozljeda, i 37.000 lakše i srednje teških ozljeda. To možemo raščlaniti prema uzroku ozljede, nacionalnosti radnika, njihovoj dobi, sektoru rada, spolu itd. Ovo koristimo za osmišljavanje učinkovitijih strategija prevencije; za informiranje, zakone i politike; za obuku inspektora rada a također i za podizanje svijesti među radnicima i poslodavcima. U isto vrijeme, izvješće je istaknulo brojne nedostatke. Također razmatramo kako možemo ojačati prikupljanje podataka unutar vlade. Sada vidimo napredak u pogledu brojnih preporuka, uključujući kako se podaci mogu prikupljati na usklađeniji i sustavniji način, ali što je vrlo važno, jedna od ključnih preporuka je da je ipak potrebno više istraga smrti i nezgoda koje zapravo mogu biti povezane s radom, ali trenutno nisu kategorizirane kao takve. Drugi podatak odnosi se na smrtne slučajeve na stranicama Svjetskog prvenstva. Ovo dolazi od organizacije Vrhovnog odbora svjetskog kupa. Otkrili su da su na licu mjesta bila tri smrtna slučaja u izgradnji stadiona za Svjetsko prvenstvo i 37 smrtnih slučajeva izvan lokacije. Jedna stvar koju je ovdje važno kontekstualizirati je da je na vrhuncu broj radnika koji su  gradili stadione Svjetskog kupa i srodnih mjesta bio 32.000 radnika. To je manje od 2 % ukupne radne snage u Katru. Druga stvar koju treba istaknuti je da je Vrhovni komitet imao među prioritetima poštovanje najviših sigurnosnih i zdravstvenih standarda u zemlji. Od 2016. surađuju s BWI, sindikatom građevinskih radnika. BWI je od tada provodio inspekcije na licu mjesta te objavljivao izvješća. Javno su izjavili kako su uvjeti na tim stranicama usporedivi s onim što vide u Europi i Sjevernoj Americi.

Prioritet sigurnost i zdravlje na radu   

Pripreme za FIFA Svjetsko prvenstvo 2022. pokrenule su opsežan program izgradnje od Države Katar, koji pokriva izgradnju stadiona i druge infrastrukture poput hotela, cesta i sustava javnog prijevoza. Izvješćivanje o ozljedama i smrtnim slučajevima na radu variralo je, postavljajući pitanja o stvarnom broju nesreća na radu u toj zemlji.

U vezi s podacima o ozljedama na radu i smrtnim slučajevima, ILO je surađivao s vladom i drugim ključnim institucijama u Državi Katar na objavljivanju izvješća koji je predstavio najopsežnije nacionalne podatke dostupne o tom pitanju za 2020. godinu. Izvješće je također identificiralo brojne nedostatke u načinu na koji se podaci trenutno prikupljaju i iznijelo 20 preporuka o tome što još treba učiniti.

Prihvaćanje i provedba novih politika sigurnosti i zdravlja na radu i inspekcije, kao i ublažavanje toplinskog stresa u proteklom i budućem razdoblju su među prioritetima angažiranja ILO-a u Katru.

Radnici često rade na vrlo visokim temperaturama što uzrokuje problem toplinskog stresa i rada pod istim. Istraživački tim sa Sveučilišta Thessaly u Grčkoj proveo je   najopsežnije istraživanje te vrste, promatrajući utjecaj toplinskog stresa na zdravlje radnika i testiranje različitih strategija ublažavanja, uključujući strategije hidratacije, omjere rada i odmora, strategije odijevanja, i tako dalje.

Iz tog istraživanja koje je provedeno na lokaciji stadiona, ali i manje farme, može se  vidjeti koji je pravi učinak i koje mjere se mogu poduzeti da se smanji rizik od toplinskog stresa.

Navedeno istraživanje donijelo je novi zakon koji  pruža radnicima u Državi Katar veću zaštitu od toplinskog stresa zabranom rada na otvorenom između 10:00  sati ujutro i 15:30 sati popodne, od 1. lipnja do 15. rujna; što je daleko najveći broj zabranjenih radnih sati u regiji Zaljeva. Zakon također postavlja prag iznad kojeg svi radovi na otvorenom moraju prestati, bez obzira na doba dana ili godine. Kampanje inspekcije rada u ljeto 2021. i 2022. godine dovele su do prekida rada i zatvaranja na 338 odnosno 463 radilišta zbog nepoštovanja zakona o zabranjenom radnom vremenu.

Važno je da svi radnici koji rade na otvorenom moraju proći godišnje zdravstvene preglede, identificirati potencijalne uvjete koji mogu povećati njihovu ranjivost ili njihovu osjetljivost na profesionalni toplinski napor.

Kao rezultat nove zakonske regulative i inspekcijskog postupanja, došlo je do značajnog pada broja pacijenata primljenih u klinike s poremećajima uzrokovanim vrućinom. U ljeto 2022. pregledan je ukupno 351 pacijent, u usporedbi s 1520 pacijenata 2020. prije uvođenja zakona, što predstavlja pad od 77 % u dvije godine.

Nove politike zaštite na radu i poduka inspekcije

Nakon usvajanja prve Nacionalne politike inspekcije rada (2019.) i prve Politike zaštite na radu i zdravlja (2020.), inspektori rada prošli su poduku o temama koje uključuju radno pravo, prisilni rad i trgovinu ljudima, istraživanje nezgoda i sigurnosti na radu  u građevinarstvu.

U suradnji s ILO i Sveučilištem za znanost i tehnologiju u Dohi; Ministarstvo rada organiziralo je radionicu za poduku s ciljem osposobljavanja inspektora ministarstva za 'Međunarodnu opću svjedodžbu NEBOSH za zdravlje i sigurnost na radu'.

Tečaj obuke došao je u sklopu stalnih i zajedničkih napora s ILO-om, kako bi se poboljšala sigurnost i zdravlje radnika na radnom mjestu te stručnost inspektora, kao i njihova sposobnost da identificiraju i ublaže rizike u radnom okruženju. Tijekom treninga inspektori i inspaktorice podučili su se brojnim vještinama i zahtjevima koje moraju ispunjavati tijekom rada prilikom nadzora radilišta i radnih prostora. Tečaj poduke bavio se dužnostima upravljanja zdravljem i sigurnošću na radnom mjestu, kako funkcioniraju sustavi upravljanja zdravljem i sigurnošću i kako ih postaviti, upravljanjem rizikom, razumijevanjem ljudi i procesa, kako pratiti i mjeriti zdravlje i sigurnost te  procjenom rizika. Polaznici prolaze i međunarodnu provjeru znanja za stjecanje međunarodnog certifikata zaštite na radu „NEBOSH“, koji je jedan od važnih tečajeva za obuku inspektora.

Odjel inspekcije rada Države Katar provodi propise o radu te povremene i bez prethodne najave-nadzore radilišta i mjesta stanovanja, uz educiranje javnosti o zakonodavstvu o radu, nadzora nad povredama, izricanje upozorenja i osiguravanje poduzimanja preventivnih mjera u poduzećima u području rada, zdravlja i sigurnosti na radu. Odjel inspekcije rada podijeljen je na tri odjela: Odsjek za zaštitu plaća, Odsjek za inspekciju rada te Odsjek za standarde sigurnosti i zdravlja na radu.

Jedna od obuka simulirala je u virtualnoj stvarnosti (VS) gradilište na kojem su inspektori trebali identificirati nepravilnosti. ILO je podržao Odjel za inspekciju rada Države Katar u provođenju kampanja za podizanje svijesti o utvrđenim prioritetima: zakonodavstvu o toplinskom stresu, uvjetima u zajedničkom smještaju i glavnim uzrocima ozljeda na radu. Virtualna stvarnost (VS) može biti moćan alat za učenje, poduku, poticanje empatije i vježbanje najboljih načina reagiranja u teškim situacijama. Istraživanja sugeriraju da VS može biti posebno korisna  za poduku ljudi da se nose s teškim okolnostima i delikatnim situacijama, jer mogu "vježbati nositi se sa situacijom u sigurnom okruženju".

Kako se to odvija u praksi? Ministarstvo rada Katra i ILO primjenjuju  poduku u virtualnoj stvarnosti (VS) za inspektore rada. Vježbama se simulira gradilište, a inspektori utvrđuju nepravilnosti i odgovaraju na pitanja o najčešćim nesrećama na radu.

VS modul simulira točnu repliku tipičnog gradilišta u Državi Katar. Sve: zvukovi, sunce, strojevi, virtualni likovi; prilagođeno je potrebama sudionika i lokalnoj stvarnosti.

Što je njihov zadatak, kako se odvija praktična poduka? Otkriti i ispraviti nepravilnosti, opasnosti i visokorizična ponašanja. Na kraju tečaja, inspektori rada bolje su pozicionirani da identificiraju, reagiraju i spriječe rizike u zaštiti na radu.

Prije početka obuke, VS modul vodi sudionike kroz brzi vodič o tome kako se kretati virtualnim okruženjem. Na primjer, sudionici uče kako koristiti kameru za snimanje nepravilnosti, opasnosti i rizika koje identificiraju. Opremljeni VS slušalicama, inspektori rada mogu istraživati ​​gradilište sa stvarnom preciznošću.

Tijekom treninga sudionici obilaze okolinu i traže sve što je nepravilno ili nesigurno. Kada nešto pronađu, dokumentiraju to slikanjem, a zatim provjeravaju svoje znanje ispunjavanjem kratkog kviza. Pitanja su izradili stručnjaci na tom području ILO-a i Države Katar.

Treneri mogu birati iz niza unaprijed definiranih razina težine, što mijenja količinu vremena koje sudionici imaju da prepoznaju i odgovore na nepravilnosti, kao i broj i vrste prikazanih nepravilnosti.

Na kraju modula sudionici mogu pregledati nepravilnosti koje su propustili i svoje netočne odgovore.

Značajno je da ovaj gotov modul mogu replicirati i koristiti druge vlade, institucije i organizacije. Neki elementi, kao što su jezik i objekti/strojevi, mogu se prilagoditi.

Iskustva virtualne stvarnosti i igrano učenje dokazani su način da se ljudima pomogne zapamtiti i usvojiti novo znanje. Ovo je primjer kako tehnologija može podržati napore da se ojača sigurnost i zdravlje na radu. Studije pokazuju da ljudi pamte više onoga što su naučili u VS okruženjima, u usporedbi s tradicionalnom podukom.

Dalje nastaviti reforme

Reforme su usklađene i pridonose ostvarenju Nacionalne vizije zemlje Katar 2030., koja uključuje ciljeve povezane s razvojem konkurentnog, raznolikog i na znanju utemeljenog gospodarstva.

Izvješća naglašavaju da postoji opće priznanje da je potrebno učiniti više kako bi se u potpunosti primijenile i provele reforme rada. Napominju da su među glavnim prioritetima ILO-a potreba da se osigura da svi radnici i poslodavci mogu imati koristi od kafala reformi o mobilnosti radne snage, da se pojednostavi pristup pravdi i povrat dospjelih plaća te da se u potpunosti provede zakon koji se odnosi na radnike u kućanstvu . ILO će nastaviti raditi s vladom, radnicima i poslodavcima kako bi dodatno podržao usklađivanje katarskih zakona i prakse s međunarodnim radnim standardima.

ILO i Vlada Katara revidirali su napredak postignut u reformama rada u sklopu zajedničkog programa i složili se da će nastaviti raditi zajedno na izgradnji modernog i dinamičnog tržišta rada u zemlji.

Glavni direktor ILO-a, Gilbert F. Houngbo, i ministar rada Države Katar, Ali bin Samikh Al Marri, sastali su ovog mjeseca, kada su razmatrali napredak postignut tijekom četiri godine tekućeg Programa tehničke suradnje između ILO-a i Države Katar. Tijekom sastanka obje su se strane složile da će nastaviti zajednički rad na područjima reforme rada uključujući sigurnost i zdravlje na radu, intenziviranje napora u borbi protiv prisilnog rada i trgovine ljudima te potporu tvrtkama da revidiraju svoje politike i procedure u skladu s novim zakonodavstvom.
Područja nastavka zajedničkog rada također će uključivati ​​jačanje međunarodne suradnje i razmjene iskustava te razvoj učinkovitih i sveobuhvatnih politika tržišta rada koje doprinose konkurentnijem gospodarstvu temeljenom na znanju.

“Nedavne reforme rada od Države Katar donijele su pozitivne rezultate. Zahvaljujem ministru Al Marriju na njihovoj predanosti provođenju ovih reformi i njihovoj provedbi, u skladu s vizijom Katar 2030. godine. ILO je spreman nastaviti podupirati Državu Katar kako bi donio daljnja poboljšanja koja će koristiti svim radnicima,” rekao je glavni direktor ILO-a, Houngbo.

Ministar Države Katar, Al Marri naglasio je da su „reforme koje je Država Katar provela posljednjih godina u sektoru rada imale pozitivan učinak na radne uvjete, ističući da je uspjeh reformi u sektoru uspostavio vrijedno iskustvo koje se može ponoviti u drugim zemljama“. Ministar je potvrdio nastavak zajedničke tehničke suradnje Ministarstva rada i ILO-a za potporu sektoru rada u zemlji, istaknuvši održivost zajedničkih projekata Ministarstva rada i ILO-a u narednim godinama. Naglasio je da Država Katar visoko cijeni zajedničke napore uložene kroz istaknuto partnerstvo s ILO-om tijekom protekle četiri godine koji su poduprli reforme sektora rada u Katru. Ministar Al Marri naglasio je da „Država Katar nastavlja stabilnim tempom s reformama sektora rada u skladu s glavnim načelima Katarske vizije 2030. i obvezom izgradnje modernog i dinamičnog tržišta rada“.

ILO naglašava da su učinkovit socijalni dijalog između vlade, poslodavaca i radnika te zdravi industrijski odnosi vrlo moćno sredstvo promicanja socijalne pravde, uključivog gospodarskog rasta i dostojanstvenog rada za sve.

Godine 2019. u Državi Katar usvojen je novi zakon koji uređuje zajedničke radničko-upravljačke odbore. Prvi put u regiji, tamo su izabrani predstavnici radnika migranata na razini poduzeća. Ovo je dobrovoljno, a ILO promovira zajedničke odbore unutar tvrtki s vladom koja ih sada aktivno promiče i uz potporu globalnih sindikalnih federacija koje su prisutne u Katru.

Uspostavljen je središnji radnički odbor za upravljanje na sektorskoj razini unutar ugostiteljskog sektora, a drugi postoji na razini unutar Qatar Foundationa. Ovlastili su sve svoje podizvođače da moraju osnovati zajedničke odbore.

U procesu je postupna izgradnja sve više i više prava sudjelovanja radnika, počevši od razine poduzeća, preko sektorske razine, zaključno do nacionalne razine. Osim zajedničkih odbora, vrlo bliska suradnja je s ITUC-om (Međunarodnom  konfederacijom sindikalna), čija je primarna misija promicanje i obrana prava i interesa radnika, kroz međunarodnu suradnju između sindikata, globalnih kampanja i zagovaranje unutar glavnih svjetskih institucija. Glavna područja djelovanja uključuju sljedeće: sindikat i ljudska prava; gospodarstvo, društvo i radno mjesto; jednakost i nediskriminacija te međunarodna solidarnost.

Oni su dio procesa od samog početka, a na dvogodišnjoj razini, dva puta godišnje, sastaju se ILO, Ministarstvo rada Države Katar te globalni sindikati kako bi razgovarali o napretku koji je postignut u proteklih šest mjeseci te također postavili nove prioritete za sljedećih šest mjeseci.

Osim te suradnje, na strateškoj razini, globalni sindikati i ITUC također su prisutni na terenu. Postoji pet zaposlenika globalnih sindikata; službenika za vezu sa zajednicom. Njihov posao je širenje informacija unutar svojih zajednica u različitim sektorima o reformama, ali i komunikacija s radnicima u vezi s  nedostacima, prisutnim  ograničenjima i prazninama u provedbi. Njihova uloga je i uspostava mreže i sindikalnih vođa u djelatnostima kućanskih poslova, u građevinarstvu, prijevozu, među zaštitarima, i dr.

Postoji uvjerenje da sve što se čini donosi koristi i da je dobro za radnike ali i za poslodavce, pogotovo sada kada postoji mobilnost radne snage u zemlji. Poslodavci traže načine kako da zadrže svoje radnike. Sada moraju više osluškivati ​​potrebe radnika. Također, sve  to je dobro i  za vladu. Oni to vide kao način rješavanja problema prije nego što eskaliraju.

„Reforme rada uglavnom su se dogodile u pripremi za Svjetsko prvenstvo. Svi znamo da ima još puno toga za učiniti. ILO, sindikati, Vlada Katra; znamo da još uvijek postoje praznine u provedbi; kada je riječ o zaštiti plaća, pravima  radnika u kućanstvu, punoj provedbi reformi kafale ali i na drugim područjima rada. Zato ćemo nastaviti raditi i nakon Svjetskog prvenstva. Program tehničke suradnje traje do kraja 2023., ali je vlada Države Katar formalno i javno zatražila da ILO otvori dugoročnu prisutnost u Katru o čemu će se  raspravljati i donijeti odluka  tijekom 2023. godine“, zaključio je Max Tunon, glavni tehnički savjetnik i voditelj projektnog ureda ILO-a u Državi Katar.

Reforme u području rada, sigurnosti i zdravlja na radu nisu jednostavne, ali su potrebne i korisne. I to nije jednokratni proces, već kontinuiran, koji je potreban diljem svijeta. Država Katar na tom je putu. Za konačni rezultat ključni su opredjeljenje, svijest o pozitivnim učincima i dobrobiti za sve, međusobna suradnja na nacionalnoj i međunarodnoj razini te proces učenja.

                                                                                                              Vitomir Begović